กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องจราจร ๑ ช่อง บริเวณทางลงถนนสิรินธร เพื่อดำเนินการต่อเชื่อมทางลงสะพานกลับรถ โดยจะเริ่มเบี่ยงการจราจรระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) โทร. ๐๘๒-๙๐๓-๗๑๖๔

แชร์

Comments are closed.