กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ สุขุมวิท ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. รวมเป็นเวลา ๑๔ วัน

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ สุขุมวิท ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. รวมเป็นเวลา ๑๔ วัน

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด ผู้รับจ้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท จะดำเนินการติดตั้งแผ่นคลุมกันฝนบริเวณด่านฯ สุขุมวิท ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรหน้าด่านฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. รวมเป็นเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ได้มีการวางกรวยยางเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่การทำงาน ระยะทางประมาณ ๖๓ เมตร ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟส่องสว่าง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments are closed.