กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.

เนื่องด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงบริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ เพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรและไฟสัญญาณสำหรับเตรียมงานติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สัญญาที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้าเมือง ๑ ช่องจราจร ฝั่งซ้ายทาง
๒. วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เบี่ยงจราจรฝั่งขาออกเมือง ๑ ช่องจราจร ฝั่งซ้ายทาง

ในการนี้ อาจส่งผลให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว กทพ. จึงขออภัยในความไม่สะดวกเส้นทางดังกล่าวด้วย

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ สำนักงานโครงการ โทร ๐๒-๑๕๙-๘๔๔๐-๔๓ หรือ www.bangsue-rangsitredline.com

Comments are closed.