กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ อโศก 1 ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงปิดถนนคู่ขนานใกล้ด่านฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนทางเชื่อมยกระดับ งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ 4 งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางเชื่อมยกระดับ (Ramp) เข้าไปภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงจราจร บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 1 ของทางพิเศษศรีรัช เพื่อก่อสร้างฐานรากตำแหน่งที่ 5, 6 และ 10 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ปิดถนนคู่ขนานก่อนถึงทางเข้า-ออก สน. ทางด่วน 2 โดยสามารถใช้ทางเข้าถนนคู่ขนานถัดไป
บริเวณหน้าอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB 2) ทดแทน

จุดที่ 2 เบี่ยงจราจรด้านซ้ายทาง ระยะ 70 เมตร ก่อนถึงด่านฯ อโศก 1

จุดที่ 3 เบี่ยงจราจรด้านขวาทาง ระยะ 75 เมตร ก่อนถึงด่านฯ อโศก 1

จุดที่ 4 เบี่ยงจราจรด้านซ้ายทาง บริเวณจุดกลับรถใต้ทางพิเศษศรีรัชด้านหลังพื้นที่จอดรถยนต์ของอาคารกู้ภัยและการจัดการจราจร

จุดที่ 5 เบี่ยงจราจรฝั่งตรงข้ามทางเข้าอาคารกู้ภัยและจัดการจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการจัดการจราจรให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษ ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงจุดเบี่ยงการจราจร ติดตั้ง Barrier และไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจัดจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.