กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น.

กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น.

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทางมุ่งหน้าไปบางปะอิน ช่องทางขวาสุด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงทางลง โดยจะทำการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้งานก่อสร้างในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. ทั้งนี้จะมีการกั้นแนวจราจรเพื่อปิดช่องทางพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.