กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และ ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการก่อสร้างฐานโครงสร้างและติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติมเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ทางออก ๑ และก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ประมาณ ๕๐๐ เมตร ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันถัดไป โดยเริ่มดำเนินการเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง Barrier กั้นโดยรอบเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.