กทพ. แจ้งเลื่อนการเปิดช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัชเพื่อซ่อมแซมแบริเออร์ เปิด-ปิดช่องทางที่เสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ๖ ล้อชนแบริเออร์เหล็กกั้นช่องทางเข้า Reverse Lane

กทพ. แจ้งเลื่อนการเปิดช่องทางพิเศษ ( Reverse Lane ) บนทางพิเศษฉลองรัช จากเดิมที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อซ่อมแซมแบริเออร์ เปิด-ปิดช่องทางที่เสียหาย จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ๖ ล้อ ชนแบริเออร์เหล็กกั้นช่องทางเข้า Reverse Lane ขาเข้าเมืองของทางพิเศษฉลองรัช เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตรวจสอบความเสียหาย พบว่าต้องใช้เวลาซ่อมแซมแบริเออร์ดังกล่าว ดังนั้น กทพ. จึงจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเปิดใช้ช่องทางพิเศษที่กำหนดเดิมจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ ซึ่งหากซ่อมแซมแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

Comments are closed.