กทพ, exat, แจ้งเลื่อนเบี่ยงการจราจร, ถนนพระราม 2, มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร