กทพ. แนะนำการใช้บัตร Easy Pass กรณีไม้กั้นไม่เปิด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) โดยใช้บัตร Easy Pass มาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ โดยได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ ทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมียอดผู้ใช้แล้วกว่า ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน ส่งผลให้การจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ คล่องตัวขึ้นเป็นอย่างมาก หากแต่ว่าในปัจจุบันมักเกิดปัญหาบางประการที่ผู้ใช้ Easy Pass พบเจอคือการสื่อสารระหว่างบัตรกับเครื่องรับสัญญาณไม่เกิดขึ้นตามปกติ ส่งผลให้ไม้กั้นไม่เปิด กทพ. จึงขอแนะนำการใช้บัตร Easy Pass ในภาพรวมดังนี้

– กรุณาชะลอความเร็วของรถให้ต่ำกว่า ๒๐ กม./ชม.
– กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ได้ถูกติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้
– กรุณารักษาระยะทางระหว่างรถยนต์คันอื่นที่อยู่ในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC)
– ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตร Smart Card

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ทุกท่านโปรดปฎิบัติตามข้อแนะนำตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ทางพิเศษของท่าน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร ๑๕๔๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือทาง www.thaieasypass. com

 

แชร์

Comments are closed.