กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ

 กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้แนะนำความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ เช่น น้ำมันหมด ยางแตก รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุดังนี้

– ให้ผู้ใช้ทางพิเศษเปิดไฟสัญญาณกระพริบคู่ (ไฟฉุกเฉิน) ตลอดเวลา

– กรณีที่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ให้โทรขอความช่วยเหลือจากภายในรถ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– กรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ กทพ. ได้ติดตั้งไว้บนทางพิเศษบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุก ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ และกลับไปนั่งรอในรถของท่าน

อย่างไรก็ตาม กทพ. ขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษโปรดใช้ทางพิเศษด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และหากมีข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.