กทพ.แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนวัดสารอด ซอยสุขสวัสดิ์ ๔๔ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายบุญเลิศ โอ่งเคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารอด โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพลานามัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียน รวมมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท

แชร์

Comments are closed.