กทพ. และ สน.คันนายาวจะร่วมทดสอบการใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกจตุโชติช่วงชม.เร่งด่วนเช้า-เย็น 10 พ.ย.63 เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวจะร่วมดำเนินการทดสอบการเปิดสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางลงถนนจตุโชติจากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางลงถนนจตุโชติ โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก และสี่แยกถนนจตุโชติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอำนวยการจราจรบริเวณทางแยกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และ จะดำเนินการทดลองเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าจะเปิดสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกถนนจตุโชติ ช่วงเวลา 06.30-08.30 น. และในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจะเปิดสัญญาณไฟบริเวณสามแยกถนนจตุโชติช่วงเวลา 17.00-20.00 น. เพื่อเก็บข้อมูลก่อนและหลังการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร (Before & After Analysis) และนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและวางแผนในการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวในอนาคตต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Comments are closed.