กทพ. และ NECL เชิญชวนซื้อคูปองราคาพิเศษสำหรับด่านฯ เมืองทองธานี

🛣 กทพ. และ NECL เชิญชวนซื้อคูปองราคาพิเศษสำหรับด่านฯ เมืองทองธานี 🚘

🛣 ตามที่ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL จะยกเลิกการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษอุดรรัถยา สำหรับรถทุกประเภทเฉพาะที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพิเศษเมืองทองธานี ทั้งขาเข้าและขาออก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดค่าผ่านทางดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2543 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยไม่มีการปรับค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้ส่วนลดที่ด่านฯ ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 🚙

📌 และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) จัดทำคูปองราคาพิเศษสำหรับด่านฯ เมืองทองธานี ทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเปิดจำหน่ายคูปองในราคาพิเศษที่อาคารด่านและตู้เก็บค่าผ่านทาง เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. โดยจะจำหน่ายคูปองผ่านทางพิเศษเป็นเล่ม 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) คูปองผ่านทางพิเศษสำหรับรถ 4 ล้อ 🚗 ราคาปกติเล่มละ 900 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 700 บาท (ประหยัดไป 200 บาท), รถ 6-10 ล้อ🚚 ราคาปกติเล่มละ 2,000 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 1,800 บาท (ประหยัดไป 200 บาท), รถมากกว่า 10 ล้อ🚛 ราคาปกติเล่มละ 3,000 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 2,800 บาท (ประหยัดไป 200 บาท) ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้คูปองผ่านทางพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

🌟 คูปองผ่านทางพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ขาเข้าและขาออก เท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือคืนและไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 📞โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.