กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🚩กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

       วันนี้ (27 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. เรือโท เสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมกรณีระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ/เงินสดไม่สามารถให้บริการได้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ มีผู้แทนจากฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ฝ่ายบำรุงรักษา และฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าร่วมบรรยาย โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพ

ข้อมูลโดย : กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Comments are closed.