กทพ. ให้การต้อนรับ กรมทางหลวง และที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงฯ

กทพ. ให้การต้อนรับ กรมทางหลวง และที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงฯ ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กทพ.

       🎯วันนี้ (30 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 – 12.00 น. เรือโท เสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับกรมทางหลวง และที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กทพ. โดยมีเจ้าหน้าที่กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เข้าร่วมการสัมภาษณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting ⛳️⛳️

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.