🌟 กทพ. ให้การต้อนรับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) 🛣

🌟 กทพ. ให้การต้อนรับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) 🛣

       🎯เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานปฏิบัติการทางพิเศษ นายรุ่งศักดิ์ เหลืองรัตนมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมทางพิเศษ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) และห้องบริหารข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทาง (Toll Monitoring Room) ของ กทพ. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 22

📥 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.