กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ปอ.) กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ในฐานะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร ในงานมหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล..มาตรฐานสากล” ณ หอประชุม ทีโอที แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งเกียรติบัตรที่ กทพ. ได้รับเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน ตามที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) กำหนด

 

Comments are closed.