กทพ. ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า กทพ. เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย (ดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผล)

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า กทพ. เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย (ดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผล) ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวและภาพ โดย กองการเจ้าหน้าที่

 

แชร์

Comments are closed.