กทพ. ได้รับรางวัลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ กทพ. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อขอบคุณที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

แชร์

Comments are closed.