กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันส่งเสริมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดย กทพ. ได้รับมอบรางวัลทั้งหมด ๒ รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการ (Web Service) ที่รองรับ IPv6 และหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 3 ด้านในระบบ DNS, Mail และ Web

 

Comments are closed.