กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙ จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเชิดชูหน่วยงานที่ริเริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ที่อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กทพ. เป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว

Comments are closed.