กทพ. ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดผ่าน LINE@ Official Account ในชื่อ EXAT Society