กรมทางหลวงจะจัดประชุมสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา

กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดประชุมประชุมสัมมนา เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) แนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา
     กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จะดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)แนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา ในศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แชร์

Comments are closed.