กรมพลศึกษา

             เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ” (ด้านการรักษาความลับของทางราชการ) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย เรื่อง “สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร” ด้านการรักษาความลับของทางราชการ และ “ระเบียบพัสดุภาครัฐ หัวข้อการกำหนดราคากลาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แก่ข้าราชของกรมพลศึกษา จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพลศึกษา ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Img98172015 04 02551d153008fb0 Crop

Comments are closed.