กรมสุขภาพจิต

               เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาเชิงวิชาการโครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2555 ให้กับกรมสุขภาพจิต

 

5244239d742c6 Small

Comments are closed.