การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ ม. ต่อม้วน จำนวน ๓๑,๒๐๐ ม้วน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.