การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ รีม

เลขที่ กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.