การซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดตั้งผนัง (Wall Cabinet) จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.