กระทรวงกลาโหม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กระทรวงกลาโหม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting – Plus : ADSOM – Plus) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แชร์

Comments are closed.