กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการเดินทางตามนโยบายรัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการเดินทางตามนโยบายรัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการเดินทางตามนโยบายรัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด จำกัดความหนาแน่นของผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุยานพาหนะ ระบบขนส่งสาธารณะ จำกัดการเดินทางและการให้บริการในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงคมนาคม

แชร์

Comments are closed.