กระทรวงคมนาคม เพิ่มช่องทางสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการด้านข่าวสารและข้อมูลเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนด้านคมนาคมทางช่องทาง Line Official

📣 กระทรวงคมนาคม เพิ่มช่องทางสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการด้านข่าวสารและข้อมูลเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนด้านคมนาคมทางช่องทาง Line Official

Add Line Official กระทรวงคมนาคม

📰 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🚏 การเดินทาง
📢 แจ้งเหตุร้องเรียน
📌 ติดตามได้โดยสแกน QR code หรือ
🔎 พิมพ์ค้นหาบัญชีทางการ “กระทรวงคมนาคม”

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.