กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยในการนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ได้จัดส่ง นายกรวิชญ์ ทองแท้ จิตอาสา ๙๐๔ เป็นผู้ประสานงาน และจิตอาสา ๙๐๔ ในสังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) อีก ๒ คน รวม ๓ คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ร่วมกับการจัดรถนำขบวน พร้อมพนักงานขับรถ และรถบรรทุก ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่รวม ๖ คน สำหรับบรรทุกสิ่งของในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว

แชร์

Comments are closed.