การซื้อระบบกล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera) บนทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.