การซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๕๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.