การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว

เลขที่ กจด.ปซ. ๒๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.