การจ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงงานจ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงงาน

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.