การงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑+๖๗๔.๗๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.