การการจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๘๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.