การการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผนทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.