การงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัชต่อเนื่อง ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.