การจัดซื้อรถบรรทุกเครน ติดตั้งกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ป.๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.