การจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๑๓๑ ตัน และน้ำยารองพื้น (Tack Coat) จำนวน ๑,๐๙๖ ตร.ม.

ประกาศวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.