การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

ประกาศวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.