การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.