การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมกำแพงคอนกรีตบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.