การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมและเสริมกำลังพื้นคอนกรีตอัตดแรง (Post-tensioned) บริเวณรอยต่อ Pier Segment สะพานกาญจนาภิเษกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.