การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกกะเทาะ (เสา คาน พื้น) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.๒๓/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

 

Comments are closed.