การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณทางลงประตูน้ำ กม.๐+๒๒๕ และบริเวณทางขึ้นด่านฯ สุขุมวิท กม.๔+๒๐๐ B (เรื่องร้องเรียนรายนายสรัญ ทรรศนกุลพันธ์) และงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษฉลองรัชข่วงบริเวณ กม.๒+๑๐๐ ถึง กม. ๒+๔๐๐ ทิศทางรามอินทรา-อาจณรงค์ (เรื่องร้องเรียนรายนายศักนรินทร์ เจือแสง)

ประกาศวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.