การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณทางลงประตูน้ำ กม.๐+๒๒๕ และบริเวณทางขึ้นด่านฯ สุขุมวิท กม.๔+๒๐๐B (เรื่องร้องเรียนราย นายสรัญ ทรรศนกุลพันธ์) และงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษฉลองรัชช่วงบริเวณ กม.๒+๑๐๐ ถึง กม. ๒+๔๐๐ ทิศทางรามอินทรา-อาจณรงค์ (เรื่องร้องเรียนรายนายศักนรินทร์ เจือแสง)

ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.