การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณทางลงประตูน้ำ กม.๐+๒๒๕ และบริเวณทางขึ้นด่านฯ สุขุมวิท.๔+๒๐๐ (เรื่องร้องเรียนราย นายสรัญ ทรรศนกุลพันธ์) และงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษฉลองรัช ช่วงบริเวณ กม.๒+๑๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ ทิศทางรามอินทรา-อาจณรงค์ (เรื่องร้องเรียนรายนายศักนรินรทร์ เจือแสง)

เลขที่ กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.